Skip available courses

Available courses

Cum sa vinzi de 3 ori mai mult online.

Directiva 2014/25/UE a Parlamentului European și a Consiliului Europei din 26 februarie 2014 privind achizițiile efectuate de entitățile care își desfășoară activitatea în sectoarele apei, energiei, transporturilor și serviciilor poștale și de abrogare a Directivei 2004/17/CΕ

—Transpunere
—1. Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale
—2. Hotărârea Guvernului nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale

Proiecte de investitii - curs BRM Consultanta in afaceri

Prezentul curs are rolul de a evidentia principalele functionalitati ale modulului de tranzactionare energie si modul prin care utilizatorul obisnuit poate iteractiona cu sistemul.

Prezentul curs are rolul de a forma utilizatorul de tip administrator in vederea administrarii modulului de tranzactionare energie. Cursul cuprinde o serie de capitole precum: administrare conturi utilizatori, administrare nomenclatoare specifice, administrare sedinte de tranzactionare, etc.

Prezentul curs are rolul de a evidentia principalele functionalitati ale modulului baza de date clienti si modul prin care utilizatorul obisnuit poate iteractiona cu sistemul.

Prezentul curs are rolul de a forma utilizatorul de tip administrator in vederea administrarii modulului baza de date clienti. Cursul cuprinde o serie de capitole precum: administrare conturi utilizatori, administrare nomenclatoare specifice, administrare relatii intre entitati, etc.

Prezentul curs are rolul de a forma utilizatorul de tip administrator in vederea administrarii modulului SALE/Disponibil. Cursul cuprinde o serie de capitole precum: administrare conturi utilizatori, administrare nomenclatoare specifice, administrare sedinte de tranzactionare, etc.

Prezentul curs are rolul de a evidentia principalele functionalitati ale modulului SALE/Disponibil si modul prin care utilizatorul obisnuit poate iteractiona cu sistemul.

Prezentul curs are rolul de a evidentia principalele functionalitati ale modulului E-Sender clasa C si modul prin care utilizatorul obisnuit poate iteractiona cu sistemul.

Prezentul curs are rolul de a forma utilizatorul de tip administrator in vederea administrarii modulului E-Sender Clasa C. Cursul cuprinde o serie de capitole destinate familiarizarii utilizatorului cu metoda de lucru impusa de JOUE.

Prezentul curs are rolul de a oferi informatiile necesare in vederea administrarii infrastructurii sistemului SALE. Cursul isi propune sa ofere o vedere de ansamblu asupra arhitecturii sistemului, atat la nivel hardware cat si software.

Cursul ofera informatiile necesare in vederea administrarii serviciilor de databroking din cadrul  "Sistemului Alternativ de Licitatii Electronice SALE". In cadrul acestui curs vor avea acces doar administratorii sistemului SALE. 

Cursul ofera informatiile necesare in vederea administrarii procesorului de ring destinat mediului de test din cadrul "Sistemului Alternativ de Licitatii Electronice SALE". In cadrul acestui curs vor avea acces doar administratorii sistemului SALE.